Nauki społeczne wobec kryzysu pandemii COVID-19 – Konferencja

Konferencja Nauki społeczne wobec kryzysu pandemii COVID-19 - Konferencja odbędzie się w dniach 27-28.10.2022, jej celem jest zapewnienie pola do prezentacji wyników badań dotyczących COVID-19 oraz dyskusji i wymiany myśli w interdyscyplinarnym gronie młodych badaczy reprezentujących dziedziny nauk społecznych. Dzięki konferencji możliwe będzie upowszechnienie prowadzonych przez polskich studentów i doktorantów...

Konkurs na najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną z zakresu nauk prawnych 2022

Dyrektor Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości ogłosił konkurs na najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną z zakresu nauk prawnych. Celem konkursu jest zwiększanie zainteresowania środowiska akademickiego tematyką prawną. W każdej kategorii konkursu może zostać przyznana nagroda główna i po dwa wyróżnienia. W konkursie mogą wziąć udział autorzy prac, na podstawie których uzyskali stopień...

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Doktorantów i Młodych Pracowników Nauki – Trójstyk – Ekonomia, Finanse, Zarządzanie.

Celem konferencji jest integracja środowisk związanych z naukami ekonomicznymi oraz nakreślenie wspólnych płaszczyzn do wymiany poglądów i doświadczeń. Z uwagi na jej główny cel, jakim jest rozwój i wsparcie badań, konferencja wpisuje się w strategię Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Konferencja obejmuje obrady plenarne i dyskusje tematyczne z udziałem zaproszonych gości.  Ponadto,...

Akademia Metodologiczna

Serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów, którzy reprezentują nauki o polityce i administracji, a także nauki o komunikacji społecznej i mediach do udziału w pierwszej edycji Akademii Metodologicznej. Organizatorami dwudniowej konferencji  są Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa oraz Koło Naukowe Psychologii Polityki. Celem Akademii jest zwrócenie uwagi młodych badaczy na znaczenie warsztatu metodologicznego w prowadzeniu...

1st INTERNATIONAL PhD STUDENT’S CONFERENCE AT THE UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES IN LUBLIN: ENVIRONMENT-PLANT-ANIMAL-PRODUCT (ICDSUPL)

Data konferencji/ Conference date: 2022-04-26 Data nadsyłania abstraktów/ Date of submission of abstracts: until March 30th, 2022 Miejsce konferencji/ Conference venue: hybrid format Organizator/ Organizers: Doctoral School of the University of Life Sciences in Lublin and Doctoral Students Council of the University of Life Sciences in Lublin Mail do organizatora/ mail to the organizer: : conference.doctoral@up.lublin.pl Strona www konferencji/...