1st International Conference of Soil and Agriculture 2024 (ICSA): From Soil to Sustainability

Konferencja odbędzie się w dniach 11-13 czerwca 2024 w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie oraz w Nałęczowie. Konferencja będzie prowadzona w języku angielskim.

W szybko zmieniającym się świecie, w którym sprawy ochrony środowiska są najważniejsze, nasza konferencja stanowi platformę dla ekspertów, aby zagłębić się w najpilniejsze kwestie i przełomowe innowacje w dziedzinie gleby i rolnictwa.

Gleboznawstwo, dyscyplina w sercu rolnictwa, ochrona środowiska, zarządzanie i zrównoważony rozwój są świadkami transformacji. Kluczowa rola gleby we wspieraniu zrównoważonych praktyk rolniczych, łagodzeniu zmiany klimatu i zapewnianiu bezpieczeństwa żywnościowego nigdy nie była bardziej wyraźna. Ta zmiana doprowadziła do pojawienia się różnorodnych i powiązanych ze sobą tematów, które wymagają naszej uwagi i eksploracji.

Gromadząc się, aby odkrywać skomplikowany świat gleby i rolnictwa, zapraszamy do przyłączenia się do nas w kształtowaniu przyszłości. Wspólnie rozwikłajmy tajemnice gleby, począwszy od jej zdrowia i żyzności, a skończywszy na jej skomplikowanych związkach z roślinami i roli w zrównoważonym rozwoju. Odkryjmy potencjał innowacyjnych technologii, polityki i krajobrazów gospodarczych, które mogą napędzać zmiany.

ICSA 2024 zapowiada się na transformacyjne doświadczenie, podczas którego poruszamy się po dynamicznym obszarze gleboznawstwa, rolnictwa i zrównoważonego rozwoju. Razem możemy coś zmienić i wytyczyć kurs w kierunku bardziej zrównoważonego i odpornego świata.

NAJWAŻNIEJSZE TEMATY

W dynamicznej dziedzinie nauk o glebie, kilka kluczowych kwestii środowiskowych staje się krytycznymi punktami centralnymi. Tematy te odzwierciedlają ewoluujący krajobraz badań gleby i zachęcają uczestników konferencji do dzielenia się swoimi spostrzeżeniami i ustaleniami. Należy zauważyć, że tematy te nie są ograniczeniami, ale raczej ekscytującymi obszarami, które skrywają ogromny potencjał w zakresie napędzania innowacji i postępu w naukach o glebie. Zachęcamy uczestników do zapoznania się z tymi krytycznymi poglądami i wzięcia udziału w dyskusji:

Ponowne nawadnianie torfowisk: Torfowiska, ekosystemy niezbędne do sekwestracji dwutlenku węgla, stoją w obliczu wyzwań związanych z odwodnieniem i degradacją. Innowacyjne techniki przywracania i ponownego nawadniania torfowisk stanowią obiecującą drogę przywrócenia ich roli środowiskowej.

Emisje N2O z rolnictwa: Redukcja emisji tlenku diazotu (N2O) z działalności rolniczej jest pilnym problemem. Strategie mające na celu minimalizację tych emisji, takie jak optymalizacja stosowania nawozów i wdrażanie rolnictwa precyzyjnego, mogą znacząco zmniejszyć emisję tego gazu cieplarnianego.

Konsekwencje zmiany klimatu dla gleby: Dalekosiężny wpływ zmiany klimatu na jakość gleby, żyzność i erozję ma ogromne znaczenie. Zrozumienie i zajęcie się tymi konsekwencjami jest niezbędne dla rozwoju odpornych i zrównoważonych systemów rolniczych.

Pokonywanie ograniczeń sekwestracji węgla w glebie: sekwestracja węgla w glebie jest kluczowym elementem łagodzenia zmiany klimatu. Nie tylko organiczne, ale także nieorganiczne metody sekwestracji węgla i rolnictwa regeneracyjnego oferują rozwiązania kompensujące antropogeniczną emisję CO2.

ZAPLANOWANE SESJE

Podczas ICSA 2024 zachęcamy naszych gości do zagłębienia się w nowe tematy, a także kluczowe kwestie środowiskowe, które nie są jedynie ograniczeniami, ale krokiem w kierunku bardziej zrównoważonej przyszłości. Naszym celem jest ułatwianie dogłębnych dyskusji, dzielenie się wiedzą i wspieranie współpracy, przekraczanie tradycyjnych granic i wykorzystywanie wieloaspektowych wyzwań i możliwości, jakie stwarza gleboznawstwo.

Tematyka sesji

 • Sesja A
  Żyzność i Zdrowie Gleb
 • Sesja B
  Nauki o Roślinach Uprawnych i Agronomii
 • Sesja C
  Zrównoważony Rozwój i Zmiany Klimatu
 • Sesja D
  Wzajemne Oddziaływanie Gleby i Roślin
 • Sesja E
  Metody Analityczne oraz Modelowanie Glebowe
 • Sesja F
  Ekonomika oraz Legislacja Glebowo-Rolnicza

Po więcej informacji zapraszamy na stronę internetową wydarzenia.