I edycja międzynarodowej konferencji naukowej ,,ONCOPhD’’

Pierwszą edycja międzynarodowej konferencji naukowej ,,ONCOPhD’’, która odbędzie się w dniach 20-22.10.2023r. na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie w formie hybrydowej. 

Jest to pierwsza taka konferencja, w której doktoranci oraz młodzi naukowcy reprezentujący ośrodki akademickie z całego świata, będą mieli możliwość zaprezentowania wyników badań i wymiany własnych doświadczeń z zakresu onkologii klinicznej jak również eksperymentalnej. Celem konferencji jest zintegrowanie badań podstawowych z wyzwaniami codziennej praktyki klinicznej dotyczącej diagnostyki i leczenia onkologicznego zarówno osób dorosłych jak i dzieci.

Prezentowane na Konferencji prace mogą być zarówno pracami badawczymi, opisami przypadków klinicznych, jak i pracami poglądowymi. Uczestnik dokonuje prezentacji prac na Konferencji w formie plakatu lub prezentacji multimedialnej. W ramach Konferencji odbędą się sesje tematyczne prezentacji multimedialnych (onkologia kliniczna dorosłych, onkologia kliniczna dzieci i badania przedkliniczne w onkologii) i sesja plakatowa. 

Więcej informacji o konferencji znajdą Państwo na stronie internetowej.