I Ogólnopolska Konferencja Kopernikańska

Motywem przewodnim I Ogólnopolskiej Konferencji Kopernikańskiej organizowanej przez naszego partnera, Samorząd Doktorantów UMK w Toruniu jest pandemia COVID-19.

Organizatorzy chcą zbadać jakie wyzwania wiążą się z obecnością koronawirusa we współczesnej nauce. W obrębie zainteresowań znajdują się różnorakie ujęcia problemu, zarówno z perspektywy nauk humanistycznych i społecznych, jak i przyrodniczych i ścisłych.

Organizatorzy stawiają pytanie, w jaki sposób pandemia COVID-19 wpływa na współczesną naukę i pracę badawczą? Chodzi zarówno o uchwycenie meta-poziomu, jak i indywidualnej perspektywy badacza/badaczki.

Kładąc największy nacisk na interdyscyplinarne ujęcie tematu oraz integralność, które wyznaczają ścieżkę wdrażania strategii „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, organizatorzy proponują, aby konferencja podzielona została na bloki tematyczne, zgodnie z obowiązującym wykazem dyscyplin.

Przewidywane są cztery główne bloki dla następujących dyscyplin:

1. Nauki humanistyczne, społeczne, teologiczne i o sztuce;
2. Nauki inżynieryjno-techniczne;
3. Nauki ścisłe, przyrodnicze i rolnicze;
4. Nauki medyczne i o zdrowiu.

Wymiernym efektem konferencji będzie wydana przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu recenzowana (double blind review) monografia naukowa (2 tomy), zgodnie ze wskazanymi blokami tematycznymi.

Formularz zgłoszeniowy należy przesłać do 25.04.2021 r.

Strona internetowa konferencji.

Strona na portalu Facebook.