I Warszawskiego Sympozjum Chemicznego “W ProbUWce”

Organizatorem Wydarzenia jest Koło Naukowe Chemików “ProbUWka” działające przy Kolegium Międzywydziałowych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych Uniwersytetu Warszawskiego. Sympozjum odbędzie się w dniach 27-28 kwietnia w budynku Wydziału Fizyki UW. Wydarzenie ma zasięg ogólnopolski, a adresatami są studenci oraz doktoranci powiązani tematycznie z szeroko pojętymi naukami chemicznymi. W trakcie Konferencji, uczestnicy będą mogli zaprezentować wyniki swoich badań bądź też przedstawić poster o charakterze popularnonaukowym. Będzie to także pole do wymiany doświadczeń, nawiązywania cennych relacji oraz naukowych dyskusji. Naszą konferencję zaszczycą swoimi wykładami prof. dr hab. Aleksandra Misicka-Kęsik, prof. dr hab. Marek Orlik oraz dr hab. Adam Kubas prof. IChF, zaś patronat honorowy nad konferencją sprawują: Dziekan Wydziału Chemii UW prof. dr hab. Andrzej Kudelski, Dyrektor Kolegium MISMaP prof. dr hab. Andrzej Twardowski oraz Dyrektor Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW prof. dr hab. Ewa Bulska.

Więcej szczegółów pod linkiem