Konkurs na najlepszego popularyzatora nauki w obszarze sportu

Fundacja Scientia Thorunensia zaprasza do udziału w konkursie na najlepszego popularyzatora nauki w obszarze sportu, który organizowany jest w ramach projektu „Sport w świetle wyzwań współczesności”.

Osoby ze środowiska studenckiego i doktoranckiego zajmujące się takimi zagadnieniami otrzymają wyróżnienia i nagrody jako najlepsi popularyzatorzy nauki. Ponadto wyróżniona zostanie najbardziej aktywna organizacja studencka.

Kto może wziąć udział?

Uczestnikami konkursu są studenci i doktoranci, którzy wyrażą chęć przygotowywania artykułów naukowych i popularnonaukowych na tematy prawne, ekonomiczne i socjologiczne związane z tematyką sportu. W ramach wyróżnienia najbardziej aktywnej organizacji studenckiej zgłoszenia dokonywać będą przedstawiciele tych podmiotów.

W jakich kategoriach zostaną przyznane nagrody?

Komisja wyłoni laureatów konkursu, wybierając najlepsze artykuły naukowe i popularnonaukowe na tematy prawne, ekonomiczne i socjologiczne związane z tematyką sportu.

Nagroda specjalna zostanie przyznana w kategorii, dotyczącej przygotowania artykułów naukowych lub popularnonaukowych w tematyce związanej ze zwalczaniem dopingu w sporcie.

Komisja wyłoni także najbardziej aktywną organizacji studenckiej – organizującą największą liczbę wydarzeń o charakterze naukowym i popularnonaukowym. Komisja weźmie pod uwagę także jakość organizowanych wydarzeń.

Termin?
Uczestnicy mogą zgłaszać artykuły do 15.12.2023 r

Formularz dla organizacji studenckich przesyłać będzie można od 01.12.2023 r. do 15.12.2023 r.

Partnerem konkursu jest Polska Agencja Antydopingowa POLADA.

Regulamin konkursu znajduje się tutaj.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt pod adresem: naukawsporcie@gmail.com