Konkurs o Nagrodę Ministra Rozwoju w dziedzinie geoinformacji

Ogłoszenie o rozpoczęciu kolejnej edycji Konkursu o Nagrodę Ministra Rozwoju za prace dyplomowe, rozprawy doktorskie, publikacje oraz innowacyjne rozwiązania w dziedzinie geoinformacji.

Termin aplikacji do 30 listopada 2020.

Nagrody są przyznawane corocznie według kategorii

 • prace inżynierskie – maksymalnie 2 nagrody w formie statuetek,
 • prace magisterskie – maksymalnie 4 nagrody w formie statuetek,
 • rozprawy doktorskie – maksymalnie 2 nagrody w formie statuetek,
 • krajowe publikacje – maksymalnie 1 nagroda w formie statuetki,
 • innowacyjne rozwiązania – maksymalnie 2 nagrody w formie statuetek.

Do Nagród Ministra mogą być zgłaszane

 • prace dyplomowe, rozprawy doktorskie – obronione w okresie dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku;
 • publikacje, w postaci druków zwartych, które ukazały się w okresie dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie nagrody;
 • innowacyjne rozwiązania – wdrożone i funkcjonujące na rynku urządzenia, produkty, metody lub procesy technologiczne, które zostały wdrożone i nie upłynęło więcej niż 3 lata od rozpoczęcia ich użytkowania.

W Konkursie o Nagrodę Ministra mogą uczestniczyć osoby posiadające obywatelstwo polskie oraz cudzoziemcy, którzy w Polsce obronili prace dyplomowe, rozprawy doktorskie, wydali publikacje lub wdrożyli innowacyjne rozwiązania w dziedzinie geoinformacji. Warunkiem przystąpienia do Konkursu o Nagrodę Ministra jest złożenie wniosku do Ministra – w zależności od kategorii, według wzoru, stanowiącego załączniki do Regulaminu Konkursu o Nagrodę Ministra.

Wnioski o przyznanie nagród mogą składać

 • za prace dyplomowe – rektorzy, senaty lub organy uczelni, o których mowa w art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) lub inne niż uczelnie, jednostki organizacyjne uprawnione do nadawania stopni naukowych;
 • za rozprawy doktorskie – rektorzy, senaty lub organy uczelni, o których mowa w art. 28
 • 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce uprawnione do nadawania stopnia naukowego doktora lub inne niż uczelnie, jednostki organizacyjne uprawnione do nadawania stopnia naukowego doktora;
 • za publikacje – wydawnictwa oraz jednostki organizacyjne i instytucje zatrudniające autorów, jak również wykorzystujące te publikacje w swojej działalności w okresie, którego dotyczy wniosek;
 • za innowacyjne rozwiązania – twórcy, jednostki organizacyjne oraz osoby fizyczne lub prawne związane z powstawaniem lub wykorzystaniem zgłoszonego innowacyjnego rozwiązania.

Więcej informacji na temat konkursu i aplikacji tutaj.