Laureaci Konkursu LIDER XII

Kolejnych 56 liderów wyłoniono w konkursie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Łączna wartość ich projektów wynosi ponad 80 mln zł.

LIDER jest programem skierowanym do doktorantów, nauczycieli akademickich nie posiadających stopnia doktora oraz doktorów, w tym habilitowanych, którzy uzyskali ten stopień naukowy nie wcześniej niż w ciągu ostatnich 7 lat. Jego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy.

W rozstrzygniętej właśnie XII edycji finansowanie otrzymało w sumie 56 projektów na łączną kwotę 80,7 mln zł. Maksymalna wysokość dofinansowania jednego projektu wyniosła 1,5 mln zł – taką sumę otrzyma 11 naukowców. Wśród laureatów są przedstawiciele 39 instytucji, w tym dziesięciu instytutów należących do Sieci Badawczej Łukasiewicz: Instytutu Metali Nieżelaznych, PORT Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii, Instytutu Mikroelektroniki i Fotoniki, Instytutu Pojazdów Szynowych „TABOR”, Instytutu Lotnictwa, Instytutu Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL, Instytutu Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia”, Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Instytutu Obróbki Plastycznej, Instytutu Nowych Syntez Chemicznych

Najwięcej projektów uczelnianych zrealizują młodzi badacze z Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica (6) i Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki (4). Najwyższe oceny otrzymał w postępowaniu konkursowym pomysł dr. hab. inż. Jakuba Kupeckiego z Instytutu Energetyki – Instytutu Badawczego, którego celem będzie opracowanie innowacyjnego stałotlenkowego elektrolizera (SOE) wytwarzanego niskokosztowymi technikami wytwórczymi jako kluczowego elementu nowoczesnych magazynów energii opartych na koncepcji power-to-gas.

LIDER jest najdłużej trwającym programem w ofercie NCBR. Od 2009 roku odbyło się już jedenaście konkursów, w wyniku których 439 młodych naukowców otrzymało ponad 511 mln zł na autorskie projekty badawcze. Średnia wartość grantu w programie wynosi 1,2 mln zł. Tylko cztery miasta: Warszawa, Kraków, Gdańsk i Wrocław, miały w każdym konkursie co najmniej jednego laureata. Liderów nie było jeszcze w dwóch województwach: lubuskim i podlaskim. Jak dotąd rekordowa była poprzednia edycja, w której 60 młodych badaczy otrzymało prawie 85 mln zł.

Najwięcej projektów LIDERA realizowanych jest na uczelniach – 73%. Ponadto: w jednostkach Polskiej Akademii Nauk – 14%, w instytutach badawczych – 10%, w przedsiębiorstwach – 1%. Najwięcej wniosków – 2/3 ogólnej liczby – złożyli do tej pory przedstawiciele nauk inżynieryjno-technicznych. Najczęściej proponowano tematy z zakresu: elektrotechniki, elektroniki, inżynierii informatycznej, materiałowej i mechanicznej. Na drugim miejscu pod względem aktywności są reprezentanci nauk przyrodniczych.

Artykuł pochodzi z portalu Forum Akademickie.

Lista projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach programu LIDER XII