Nowy numer e-czasopisma PWN Nauka

Chociaż sztuczna inteligencja budzi obecnie duże zainteresowanie, a w przestrzeni publicznej toczy się wiele emocjonujących dyskusji, to brakuje w nich szerszego obrazu sytuacji i dogłębnej analizy – jakie są wzajemne powiązania pomiędzy nauką, sztuczną inteligencją a człowieczeństwem.

Postęp technologiczny oddzielony od mądrości, nie wróży niczego dobrego. Dlatego przedstawiamy Państwu kolejne wydanie PWN Nauka, na łamach którego toczy się fascynująca wymiana zdań na temat sztucznej inteligencji, zasobów z jakich korzysta współczesna nauka i wzajemnego przenikania się tych dwóch światów.

W historii ludzkości zdarzało się już, że przełomowe odkrycia spotykały się ze spektrum reakcji, od ślepego optymizmu po paraliżujący sceptycyzm. Sztuczna inteligencja, w swoim tańcu ze środowiskiem akademickim, nie była i nie jest wyjątkiem. Czy można zaufać sztucznej inteligencji jako wiarygodnemu narzędziu w badaniach naukowych?

Nasze artykuły:

  • Gdy patrzymy w przyszłość, rozważając rolę sztucznej inteligencji w nauce, warto pamiętać o naszych ludzkich aspiracjach, ale również własnych nam ograniczeniach, o czym przypomina dr Karolina Małagocka, Akademia Leona Koźmińskiego, str. 6.
  • Dr Konrad Maj (Kierownik Centrum HumanTech, Uniwersytet SWPS w Warszawie) zaprasza nas do refleksji nad naszym stosunkiem do technologii i przyszłości badań społecznych, w których biorą udział roboty humanoidalne – Wykorzystanie robotów humanoidalnych w badaniach społecznych i psychologicznych, str. 13.
  • Temat dezinformacji stał się wyjątkowo istotny w kontekście rozwoju mediów społecznościowych, ale nie tylko. Marta Gromada, pokazując liczne przykłady użycia sztucznej inteligencji, pokazuje nam, jakie mogą być konsekwencje jej użycia, na przykład podczas kampanii wyborczej.  Szanse i zagrożenia w walce z dezinformacją płynące z rozwoju sztucznej inteligencji, str. 21.
  • O sztucznej inteligencji, jej interdyscyplinarnym podejściu, przyszłości i kierunkach rozwoju pisze Jędrzej Osiński  w artykule Sztuczna nieświadomość, str. 30.  Fragment jego najnowszej książki „Przebiegłe maszyny” znajdziecie Państwo na str. 36.

Link do strony z e-czasopismem.