Polskie Powroty NAWA

Polskie Powroty NAWA to program, który umożliwia powrót do kraju i prowadzenie badań na polskich uniwersytetach czy w instytucjach badawczych dla polskich naukowców, którzy rozwinęli swoje kariery poza granicami kraju.

Finansowanie w ramach programu obejmuje wynagrodzenie dla powracającego naukowca, członków grupy projektowej oraz osoby zapraszającej, a także koszty przesiedlenia. Projekty trwają od 2 do 4 lat. Naukowcy otrzymują stabilne zatrudnienie w polskich jednostkach naukowych na atrakcyjnych warunkach finansowych.

Dzięki Polskim Powrotom NAWA najzdolniejsi naukowcy zyskują warunki na poziomie porównywalnym z tymi, jakie mieli w renomowanych, zagranicznych ośrodkach. Oprócz atrakcyjnego wynagrodzenia motywacją do udziału w programie jest również możliwość utworzenia własnej grupy projektowej. Dzięki temu naukowcy mogą realizować własne, odważne i często przełomowe pomysły badawcze. Z kolei polskie uczelnie wzmacniają swoją pozycję i rozpoznawalność na świecie, zatrudniając naukowców, którzy już dali się poznać w międzynarodowym środowisku akademickim i badawczym.

Do tej pory dzięki Polskim Powrotom finansowanie swoich projektów uzyskało 63 naukowców. Laureaci programu to badacze z uznanym dorobkiem, którzy na polskie uczelnie wrócili z ośrodków akademickich i badawczych z takich krajów, jak Australia, Austria, Belgia, Chiny, Dania, Francja, Hiszpania, Holandia, Japonia, Korea Południowa, Niemcy, Oman, Singapur, Stany Zjednoczone Ameryki, Szwajcaria, Wielka Brytania i Włochy.

Nabór wniosków do programu trwa do 31 sierpnia 2023, do godziny 15:00.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej.