Program Lider XII – zgłoszenia do 18 marca

Program LIDER skierowany jest do młodych naukowców. Jego cel to poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy.

Dofinansowanie można przeznaczyć na:

  • badania aplikacyjne
  • prace rozwojowe

Maksymalna kwota kosztów kwalifikowalnych to 1 500 000 zł.

Zakończenie naboru wniosków: 18 marca 2021 r., godz. 16:15.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Informacje pochodzą ze strony NCBiR.