Sztuczna inteligencja w walce o zdrowie i rzetelne informacje

Rusza nabór wniosków w pierwszym konkursie INFOSTRATEG.

60 milionów złotych to pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów z zakresu sztucznej inteligencji w pierwszym konkursie programu INFOSTRATEG, realizowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Agenda badawcza startującego konkursu skupia się na tematach rozpoznawania obrazów medycznych w zakresie dróg oddechowych (w szczególności w związku z zagrożeniami COVID), raka piersi u kobiet, raka prostaty u mężczyzn, a także weryfikowania źródeł informacji i detekcji fake newsów.  

W ramach INFOSTRATEGa mają zostać zrealizowane projekty wspierające rozwój polskiego potencjału SI poprzez opracowanie rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję i blockchain w praktyce. Celem projektów realizujących pierwszy temat badawczy startującego dziś konkursu będzie opracowanie uniwersalnych narzędzi do analizy i opisu różnego typu obrazów medycznych. Proponowane rozwiązania mają przyczynić się do poprawienia jakości diagnostyki obrazowej, skrócenia czasu oczekiwania na diagnozę, wcześniejszego rozpoczęcia leczenia często występujących postaci raka, a więc również zmniejszenia śmiertelności, a także skrócenia kolejek do lekarzy specjalistów.

Z kolei drugi temat badawczy ma zachęcić przedsiębiorców i naukowców do pracy nad narzędziami wykrywającymi fałszywe informacje i pozwalającymi na oznaczenie takich informacji w wyszukiwarkach. Systemy powinny być w stanie śledzić wielorakie popularne systemy komunikacji i rozpowszechniania informacji. Zadanie to przyczyni się do zmniejszenia negatywnego wpływu fake newsów i ograniczenia ich rozprzestrzeniania. Stworzenie takiego systemu może pomóc ograniczyć próby manipulacji opinią publiczną.

– Obszar sztucznej inteligencji może w niedalekiej przyszłości stać się jednym z głównych wehikułów rozwojowych naszego kraju. Kierujemy więc znaczne środki, by wesprzeć rodzime przedsiębiorstwa i naukowców w dalszym rozwoju technologii. Dzięki realizacji innowacyjnych projektów, dążymy do rozwiązania palących problemów, z którymi na co dzień mierzy się nasze społeczeństwo – tłumaczy Wojciech Kamieniecki, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

60 mln zł do podziału w pierwszym konkursie

Konkurs skierowany jest do przedsiębiorców, jednostek naukowych oraz ich konsorcjów. Jego budżet to 60 mln zł. W ramach tematu z obszaru medycyny maksymalna wysokość dofinansowania projektu to 10 mln zł, a minimalna – 3,5 mln zł. W przypadku tematu mającego na celu walkę z dezinformacją – adekwatnie 8 mln zł i 1,7 mln zł. Wsparcie może uzyskać tylko projekt, w którym przewidziano realizację przynajmniej prac rozwojowych – badania przemysłowe i prace przedwdrożeniowe nie są obligatoryjne do uzyskania dofinansowania. Nabór wniosków w konkursie potrwa do 26 lutego 2021 roku.

840 mln zł w programie INFOSTRATEG

Programu strategiczny INFOSTRATEG zakłada realizację innowacyjnych projektów w perspektywie czasowej do 2029 roku. Zakładany całkowity budżet Programu to 840 mln zł, z czego 360 mln zł przeznaczonych zostanie na projekty zamawiane. Tematy podejmowane w ramach Programu zostały wyselekcjonowane ze względu na duży potencjał wdrożeniowy oraz konieczność stworzenia zaawansowanych rozwiązań informatycznych. Są to np. Inteligentny system przetwarzania mowy dla lekarzy, rozpoznawanie obrazów medycznych, inteligenta maszyna do zbierania jabłek, inteligentny dyspozytor korespondencji czy asystent obywatela w instytucjach użyteczności publicznej.

Więcej informacji oraz Regulamin konkursu dostępne są na stronie NCBR