42 mln zł na stypendia dla wybitnych młodych naukowców

Minister Edukacji i Nauki przyznał stypendia 215 wybitnym młodym naukowcom, w tym 37 doktorantom. Przez 3 lata będą oni otrzymywali wsparcie w wysokości 5 390 zł miesięcznie. Laureaci zostali wyłonieni przez ekspertów reprezentujących wszystkie dyscypliny naukowe i artystyczne. Na sfinansowanie przyznanych stypendiów Minister Edukacji i Nauki przeznaczy blisko 42 mln zł.

W tegorocznej edycji konkursu wpłynęło 1719 wniosków o przyznanie stypendium. Wnioski oceniane były przez Zespół doradczy do oceny wniosków o przyznanie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców metodą punktową – w ramach poszczególnych dyscyplin nauki i sztuki.

Najwięcej stypendiów zostało przyznanych młodym naukowcom zgłoszonym przez: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – 19 stypendiów, Uniwersytet Warszawski – 14 stypendiów, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – 11 stypendiów.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!

Informacje pochodzą ze strony Ministerstwa Edukacji i Nauki