Akademia WSB

Zapraszamy do udziału w wykładach oraz warsztatach metodologicznych dla Doktorantów, które odbędą się 21 maja 2021 r. w godz. od 13:00 do 18:00. Spotkania poprowadzą: prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska, prof. dr hab. Łukasz Sułkowski, prof. dr hab. Ewa Ziemba, dr hab. Marek Szarucki, prof. UEK.

Strona Internetowa: https://wsb.edu.pl/uczelnia/aktualnosci/wyklady-i-warsztaty-metodologiczne-dla-doktorantow-online.html
​Formularz rejestracyjny: https://badania.wsb.edu.pl/index.php?r=survey/index&sid=238795&lang=pl&_ga=2.61334188.1082411712.1620631743-498429789.1620398836