Dzień Młodego Naukowca

Dzień Młodego Naukowca (DMN) jest wydarzeniem odbywający się w ramach Środkowoeuropejskiego Forum Technologicznego, ale również wydarzeniem towarzyszącym Word&Science Forum.

 DMN odbędzie się 24 października 2022 roku w Centrum Kongresowym Politechniki Wrocławskiej, która jest współorganizatorem tego wydarzenia.

Odbędą się dwa panele dyskusyjne dotyczące umiędzynarodowienia środowiska młodych naukowców oraz panel pt. Sylwetka Naukowca Przyszłości. Poruszone zostaną tematy dotyczące Uniwersytetów Europejskich oraz oferty edukacyjnej jaką proponują młodym naukowcom, staży i stypendiów międzynarodowych, mikrokwalifikacji, pozyskiwania grantów naukowych oraz innego rodzaju finansowania badań naukowych. Ponadto dyskusji poddana zostanie multidyscyplinarność badań naukowych, ale również ich komercjalizacja.

Do udziału w panelach zaproszono znamienitych gości, którzy z chęcią i zaangażowaniem podzielą się spostrzeżeniami w ww. tematach, jak również swoimi własnymi doświadczeniami, z których młodzi naukowcy mogą czerpać inspirację.

Debatę poprowadzi popularyzatorka nauki Motivelina – Ewelina Kamińska. Ponadto w trakcie trwania wydarzenia odbędzie się multimedialna konferencja, w postaci sesji plakatowej, na której młodzi naukowych będą mogli podzielić się wynikami swoich prac i przeprowadzić dyskusję z bardziej doświadczonymi naukowcami.

Uczestnicy DMN będą mieli szansę uczestnictwa w debacie, w której udział weźmie Mariya Garbiel – Komisarz UE ds. Innowacji, Badań Naukowych, Kultury, Edukacji i Młodzieży. Warto zwrócić uwagę na fakt, że w trakcie dyskusji poruszony zostanie temat dotyczący sytuacji młodych naukowców pochodzących z Ukrainy w tym trudnym dla nich czasie. Jak również tematyka związana z możliwością pozyskania pracy na rynku europejskim czy poszerzania kompetencji zawodowych oraz naukowych.

W godzinach wieczornych doktoranci biorący udział w dyskusji będą mieli okazję wymienić się swoimi spostrzeżeniami jak również doświadczeniem czy dobrymi praktykami podczas spotkania networkingowego.

Ponadto w organizację Dnia Młodego Naukowca zaangażowani są:

  • Samorząd Doktorantów Politechniki Wrocławskiej,
  • Porozumienie Doktorantów Uczelni Technicznych.

Więcej informacji na stronie internetowej.