„EDUstaż” – zgłoś się na płatny staż w Ministerstwie Edukacji i Nauki!

Ministerstwo Edukacji i Nauki zachęca do wzięcia udziału w rekrutacji na płatny staż w ramach programu „EDUstaż”.

Łącznie staż w Ministerstwie Edukacji i Nauki odbędzie 10 studentów. Będą oni mogli rozwijać swoją wiedzę i zdobywać nowe doświadczenie w rożnych departamentach i biurach MEiN. Za swoją pracę otrzymają wynagrodzenie w wysokości 3,5 tys. zł brutto miesięcznie (40 godzin tygodniowo). Kwota wynagrodzenia będzie proporcjonalnie niższa w przypadku stażu w mniejszym wymiarze.

Staż będzie można realizować w okresie od 16 sierpnia do 31 października 2022 r., a jego długość będzie uzależniona od indywidualnych ustaleń między stażystą a MEiN.

Wymagania formalne:

  • jesteś studentem/ką III, IV lub V roku studiów I lub II stopnia,
  • nie ukończyłeś/aś 30. roku życia,
  • uzyskałeś/aś średnią z ocen z ostatniego ukończonego semestru na poziomie nie niższym niż 4,0.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

Informacje pochodzą ze strony Ministerstwa Edukacji i Nauki.