EUREKA

Celem inicjatywy EUREKA jest zwiększanie nowoczesności, produktywności i konkurencyjności przemysłu europejskiego. W jej ramach finansowane są projekty realizowane przez co najmniej dwóch partnerów z dwóch różnych państw członkowskich. Projekty muszą być ukierunkowane na opracowanie i wdrożenie lub znaczące ulepszenie istniejącej technologii produkcyjnej, wdrożenie nowego produktu lub usługi.

Konkurs skierowany jest do wnioskodawców po stronie polskiej:

  • Mikro/małe/średnie przedsiębiorstwa (MŚP),
  • Grupy podmiotów złożone z:
    • z mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw (MŚP);
    • z mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą jako liderem, z udziałem organizacji badawczej i/albo dużego przedsiębiorcy.

Finansowanie można przeznaczyć na badania przemysłowe oraz prace rozwojowe. Projekty muszą być ukierunkowane rynkowo, czyli przewidywać opracowanie nowego produktu, procesu lub usługi i muszą mieć cywilny cel. Nie ma ograniczeń w zakresie tematycznym projektu.

Nabór wniosków trwa do 20 października 2023 roku, godz. 13:59:59 CEST. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w I kwartale 2024 roku.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie konkursu.