Stypendium Badawcze Humboldta

Program stypendialny Humboldta sponsoruje naukowców z całego świata o ponadprzeciętnych kwalifikacjach i umożliwia prowadzenie własnych badań na różnych etapach kariery we współpracy z gospodarzem w wybranej niemieckiej instytucji badawczej.

Wymagania stawiane przed kandydatami:

  • Doświadczeni naukowcy: ukończenie doktoratu w ciągu ostatnich 12 lat, obszerna lista publikacji
    naukowych zgodnie z międzynarodowymi standardami;
  • Młodzi naukowcy muszą mieć ukończony doktorat w ciągu ostatnich 4 lat lub ukończenie ma nastąpić w ciągu najbliższych 6 miesięcy, publikacje naukowe zgodnie z międzynarodowymi standardami;
  • Nie być obywatelem Niemiec;
  • Nie mieszkać na terenie Niemiec dłużej niż 6 miesięcy w ciągu ostatnich 18 miesięcy przed złożeniem wniosku;
  • Oświadczenie instytucji goszczącej, że zaplecze badawcze jest dostępne i umowa mentorska od naukowca z wybranej instytucji goszczącej;
  • 2 recenzje ekspertów w tym 1 spoza własnej instytucji (w przypadku młodych naukowców 1 z ekspertów może być promotor);
  • Dobra znajomość j. angielskiego lub niemieckiego.

Czas trwania stypendium dla młodych naukowców to od 6 do 24 miesięcy, dla doświadczonych naukowców od 6 do 18 miesięcy.

W finansowanie wchodzą wydatki takie jak: miesięczne stypendium: 2670 euro dla młodych naukowców, 3170 dla doświadczonych, wsparcie dla rodziny (małżonka i dzieci), dopłatę do pełnego ubezpieczenia zdrowotnego, pokrycie kosztów podróży.

Nabór wniosków odbywa się co roku w marcu, lipcu oraz listopadzie. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej Fundacji Humboldta.