Wirtualny Instytut Badawczy

Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii jako Podmiot Zarządzający dla programu Wirtualny Instytut Badawczy informuje o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na wyłonienie Zespołów Badawczych prowadzących działalność naukową w formie programu Wirtualny Instytut Badawczy w dziedzinie biotechnologia medyczna.

Wirtualny Instytut Badawczy (WIB) to program finansowania badań o wysokim potencjale komercjalizacyjnym w jednym z kluczowych dla społeczeństwa obszarów, jakim jest biotechnologia medyczna.

Założeniem programu jest połączenie nauki i biznesu w sposób przynoszący korzyści każdej ze stron, a w efekcie podnoszenie konkurencyjności polskiego przemysłu biotechnologicznego na arenie międzynarodowej.

Konkurs skierowany jest do instytucji szkolnictwa wyższego (uczelnie, PAN, instytuty naukowe PAN, instytuty badawcze), zespołów badawczych złożonych z Lidera, Członków Personelu Kluczowego (co najmniej 2) i Personelu Pomocniczego (w ilości dostosowanej do potrzeb Zadania Badawczego).

Nabór wniosków odbywać się będzie w dniach 2-13.10.2023.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej Wirtualnego Instytutu Badawczego.