EuroScience Open Forum (ESOF2024)

Konferencja EuroScience Open Forum (ESOF2024) po raz pierwszy odbędzie się w Polsce w dniach 12-15 czerwca 2024 roku, jej gospodarzem będą Katowice (Międzynarodowe Centrum Kongresowe), które uhonorowane zostały w roku 2024 tytułem Europejskiego Miasta Nauki. 

Ideą spotkań pod szyldem ESOF, organizowanych co dwa lata w kolejnych europejskich miastach, jest stworzenie platformy interdyscyplinarnej naukowej debaty, poruszającej najistotniejsze wyzwania stojące przed człowiekiem i współczesnym światem. Debata jest równocześnie szansą dialogu i wymiany doświadczeń pomiędzy środowiskami badawczymi a społeczeństwem: przedstawicielami biznesu, środków społecznego przekazu, administracji, gospodarki.  

Jedną z form włączenia się w ESOF2024 jest zgłoszenie sesji tematycznej w ramach sześciu głównych obszarów, takich jak: transformacja energetyczna, zrównoważone środowisko, zdrowe społeczeństwo, tożsamość kulturowa i transformacje społeczne, przemiany w obrębie doskonałości naukowej, transformacja cyfrowa. Zgłoszenia prelegentów przyjmowane są do 31 stycznia br.

Kolejną propozycją uczestnictwa w ESOF2024 będzie możliwość włączenia się w II edycję Europejskich Targów Talentów ESOF2024 EU Talent Fair, będących oficjalnym wydarzeniem towarzyszącym konferencji. Targi stanowią okazję do nawiązania bezpośredniej współpracy pomiędzy młodym pokoleniem badaczy i innowatorów a potencjalnymi inwestorami nauki, reprezentującymi gospodarkę, biznes i przemysł.

Po szczegóły dotyczące wydarzenia zapraszamy Państwa na stronę internetową.