Lekarz-Pacjent-Naukowiec, Współpraca w Chorobach Rzadkich.

Konferencja “Lekarz-Pacjent-Naukowiec, Współpraca w Chorobach Rzadkich.” organizowana jest przez Fundację ICHB PAN we współpracy z Instytutem Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk i Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym. Konferencja odbędzie się 28 lutego 2024 roku. Wydarzenie odbywć się będzie w formie zdalnej i skierowane jest do pacjentów, ich bliskich, lekarzy, naukowców i wszystkich zainteresowanych tematem.

By wziąć udział w wydarzeniu należy zarejestrować się poprzez wypełnienie formularza dostępnego tutaj.

Konferencja “Lekarz-Pacjent-Naukowiec, Współpraca w Chorobach Rzadkich” odbędzie się z okazji Międzynarodowego Dnia Chorób Rzadkich, jako wyraz solidarności z osobami zmagającymi się z tymi chorobami. Wydarzenie będzie okazją do dyskusji na temat poszerzenia świadomości społecznej w zakresie chorób rzadkich, możliwości zwiększenia dostępu do skutecznych metod leczenia i diagnostyki, a także podkreślenia znaczenia podstawowych badań przedklinicznych. Choroby rzadkie zostaną pokazane z różnych perspektyw, dla szerokiego audytorium, nie tylko lekarzy, pacjentów i naukowców, ale również wszystkich tych, których ten ważny problem dotyczy.