Horizon4Poland’23

Największe w kraju wydarzenie matchmakingowe pt. Horizon4Poland’23 odbędzie się 21-22 listopada 2023 roku w Warszawie, w Fabryce Norblina, ul. Żelazna 51/53. Organizatorem wydarzenia jest Sieć Badawcza Łukasiewicz oraz Branżowe Punkty Kontaktowe. 

Wydarzenie ma na celu przedstawienie polskim przedsiębiorcom i instytucjom działającym w obszarze innowacji szans oraz nowych możliwości w zakresie pozyskiwania funduszy na realizację projektów B+R z programu ramowego Unii Europejskiej – „Horyzont Europa”.  

Program wydarzenia obejmuje: 

  • panele z przedstawicieliami 12 partnerstw europejskich: Made in Europe, 2ZERO, CCAM, Photonics21, EIT Health, IHI, THCS, ERA4Health, Built4People, EIT Urban Mobility, EIT Food oraz Batt4EU; 
  • przestrzeń do dyskusji i spotkań z liderami innowacji w Europie; 
  • 17 tematycznych roundtables; 
  • sesja pitchingowa; 
  • spotkania matchmakingowe. 

W wydarzeniu weźmie udział ponad 400 uczestników, w tym m.in.: eksperci i naukowcy z wiodących jednostek badawczych krajowych i zagranicznych, przedsiębiorcy oraz przedstawiciele biznesu. 

Partnership is the new leadership stanowi hasło wydarzenia, co widoczne jest w możliwościach jakie stwarza wydarzenie, np. stworzenie polskim podmiotom z sektora innowacji warunków znalezienia europejskich partnerów, dopasowanych do konkretnych obszarów zainteresowań – w kierunku wspólnego kształtowania strategicznych agend badań i innowacji. 

Wydarzenie odbywać się będzie w języku angielskim. 

Rejestracja na wydarzenie trwa do 31 października 2023, możliwa na stronie dostępnej tutaj