Kursy Platformy Otwartej Nauki

Na Platformie Otwartej Nauki dostępne są kursy z zarządzania danymi badawczymi dla naukowców i data stewardów.

Dwa z czterech kursów są przeznaczone dla naukowców, którzy na co dzień pracują z danymi badawczymi. Kursy mają na celu przekazanie uczestnikom wszechstronnej wiedzy na temat zarządzania danymi oraz wykształcenie umiejętności i kompetencji pozwalających na wykorzystanie tej wiedzy w praktyce, czyli sprawne zarządzanie danymi podczas realizacji projektów badawczych. Kursy dostępne są na poziomie podstawowym i średnio zaawansowanym.

Kolejne dwa kursy przeznaczone są dla data stewardów, którzy wspierają naukowców w zarządzaniu danymi badawczymi. Ich uczestnicy poznają najważniejsze zadania data stewardów oraz umiejętności niezbędne do ich realizacji, a także sposoby na usprawnienie zarządzania danymi w projektach i instytucjach naukowych. Również kursy dla data stewardów dostępne są na poziomie podstawowym i średnio zaawansowanym.

Kursy zostały przygotowane przez ekspertów z Platformy Otwartej Nauki działającej w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego na zlecenie Narodowego Centrum Nauki. Są dostępne na platformie Navoica. Uczestnictwo w kursach jest bezpłatne i kończy się otrzymaniem zaświadczenia.

Szczegółowych informacji na temat kursów udziela Wojciech Fenrich (wf@icm.edu.pl).