Horyzonty Nauki

XV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Horyzonty Nauki” odbędzie się 7 i 8 czerwca 2024 roku
na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ulicy Gronostajowej 2 w Krakowie.
Organizatorami Konferencji są Naukowe Koło Chemików UJ oraz Naukowe Koło Chemii Medycznej i
Środowiskowej UJ. 
Horyzonty Nauki to konferencja studencka, organizowana cyklicznie od 2009 roku przez Wydział
Chemii oraz Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w
Krakowie. Konferencja jest miejscem spotkania przedstawicieli przemysłu z pracownikami i
studentami Uniwersytetu.
Udział w Konferencji mogą wziąć studenci oraz doktoranci kierunków przyrodniczych i medycznych.
Horyzonty Nauki są dobrą okazją, aby zaprezentować wyniki swojej pracy badawczej szerszemu
gronu odbiorców. Wystąpienie w roli prelegenta może być próbą generalną przed prezentacją
licencjacką czy magisterską, natomiast dyskusje podczas sesji posterowej umożliwiają poznanie idei i
problemów naukowych innych uczestników konferencji. Uczestnictwo w konferencji studenckiej jest
też pierwszym krokiem w karierze naukowej.
HN pozwala zaprezentować studentom i absolwentom UJ wyniki swoich prac badawczych przed
potencjalnymi pracodawcami, a pracodawcom – wybrać nowych pracowników, którzy najbardziej
odpowiadają profilowi poszukiwanego kandydata do pracy. Forum jest także przestrzenią spotkania
środowiska uniwersyteckiego i przemysłowego, gdzie można dyskutować na temat wzajemnych
potrzeb i oczekiwań.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie wydarzenia na platformie Facebook.