Kursy z zarządzania danymi badawczymi

Na platformie Navoica jeszcze do końca maja dostępne są kursy z zarządzania danymi badawczymi dla naukowców i data stewardów. Osoby na co dzień pracujące z danymi badawczymi mogą dzięki nim zdobyć wszechstronną wiedzę na temat zarządzania danymi oraz wykształcić umiejętności i kompetencje pozwalające na wykorzystanie tej wiedzy w praktyce – sprawne zarządzanie danymi podczas realizacji projektów badawczych. Uczestnicy kursów dla data stewardów mogą z kolei zapoznać się z najważniejszymi zadaniami osób wspierających naukowców w zarządzaniu danymi badawczymi oraz zdobyć wiedzę i umiejętności pozwalające usprawnić zarządzanie danymi w projektach badawczych realizowanych w instytucjach naukowych. W związku z sugerowanym czasem realizacji kursów zapisy na nie będą możliwe tylko do końca kwietnia. Uczestnictwo w kursach jest bezpłatne i kończy się otrzymaniem zaświadczenia.

Rejestracja:

Więcej informacji można uzyskać pod adresem acybulska@uw.edu.pl oraz pod numerem telefonu 22 874 94 59.