I Międzynarodowa Konferencja Nowoczesne trendy badawcze w naukach biomedycznych: holistyczne ujęcie opieki zdrowotnej

I Międzynarodowa Konferencja Nowoczesne trendy badawcze w naukach biomedycznych: holistyczne ujęcie opieki zdrowotnej, organizowana przez Instytut Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Opolskiego pod patronatem Rektora Uniwersytetu Opolskiego i Prezydenta Tzu Chi University of Science and Technology w Tajwanie, odbędzie się w Opolu w dniach 17-19 kwietnia 2024 r.

Konferencja ma na celu prezentację innowacyjnych wyników badań biomedycznych i uzyskanie nowej wiedzy z dziedziny nauk o zdrowiu, nauk medycznych i nauk pokrewnych, szczególnie w obszarze interdyscyplinarnych pól badawczych zarówno na poziomie indywidualnym, jak i na poziomie populacji.

Główne tematy konferencji dotyczyć będą współczesnych trendów badawczych w naukach biomedycznych korzystających z holistycznego biomedyczno-psychoterapetycznego podejścia do badań i wyników badań implementowanych do praktyki opieki zdrowotnej.

Program konferencji obejmuje: trzy sesje plenarne, prezentacje projektów badawczych w ramach modułu Master Class, sesji e-plakatowej (także z udziałem studentów) oraz specjalistyczne warsztaty naukowe do wyboru.

Uczestnicy otrzymają certyfikaty wraz z punktami edukacyjnymi.

Program konferencji wraz z regulaminem organizacyjnym i warunkami aktywnego uczestnictwa dostępne na stronie internetowej.

Wszelkie  pytania dotyczące Konferencji, można kierować na adres e-mail: mrtbs@uni.opole.pl