AI Lab

W Ośrodku Przetwarzania Informacji (OPI) otworzono AI Lab. To nowa jednostka instytutu, której zadaniem jest tworzenie i udoskonalanie neuronowych modeli językowych oraz prowadzenie badań nad sztuczną inteligencją. Eksperci AI Labu prowadzą już badania nad wysokiej jakości modelami uczenia maszynowego. Są oni zaangażowani między innymi w utworzenie modelu PLLuM, który ma być polską konkurencją dla niezwykle popularnego modelu GPT będącego filarem usługi ChatGPT. AI Lab to również miejsce, gdzie będą tworzone rozwiązania, które mają zastosowanie w różnych branżach przemysłowych. Dodatkowo eksperci OPI stale będą prowadzić badania nad rozwojem sztucznej inteligencji i publikować ich rezultaty w czasopismach naukowych oraz prezentować je w trakcie prestiżowych, międzynarodowych konferencji.