I Ogólnopolska Międzyuczelniana Konferencja LSI “Interdyscyplinarne ujęcie psychologii” 

Interdyscyplinarne Koło Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego, Samorząd Doktorantów Instytutu Psychologii PAN, Samorząd Rady Doktorantów Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Koło Badań Psychologicznych Experior Uniwersytetu Gdańskiego zaprasza Państwa do udziału w I Ogólnopolskiej Międzyuczelnianej Konferencji LSI “Interdyscyplinarne ujęcie psychologii” Konferencja odbędzie się w dniach 16-18 września 2022 w godzinach 9:00-18:00 w formie online na platformie Google Meet. Głównym założeniem konferencji jest dyskusja na temat interdyscyplinarnego ujęcia psychologii – pojmowania psychologii i zagadnień z nią związanych przez pryzmat wszystkich dyscyplin naukowych, z perspektywy historycznego oraz współczesnego, a także lokalnego i globalnego ujęcia psychologii. Wystąpienia mogą przedstawiać ujęcie psychologii w wybranej dyscyplinie nauki, mogą również mieć charakter interdyscyplinarny, łączący rozmaite dziedziny nauki. Zgłoszenia uczestnictwa czynnego na konferencję można dokonać do godz. 23.59 dnia 31 sierpnia 2022 r.

Wyniki naboru abstraktów podane zostaną na adres e-mail wysłany podczas zgłoszenia. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do selekcji abstraktów. Uczestnicy bierni mogą natomiast zgłosić się do godz. 23.59 dnia 15 września 2022 r. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie konferencji: https://fb.me/e/1rV9Qt4K5