“Interdyscyplinarne ujęcie zdrowia” – VII Ogólnopolskie Spotkanie Interdyscyplinarne 

VII Ogólnopolskie Spotkanie Interdyscyplinarne pt. “Interdyscyplinarne ujęcie zdrowia” odbędzie się 20-21 kwietnia 2023 r., o godzinie 16:00 (szczegółowy harmonogram dostępny wkrótce ). Spotkania Interdyscyplinarne są inicjatywą cyklu konferencji organizowanych przez Interdyscyplinarne Koło Naukowe Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego (IKSDUS). Tym razem konferencja będzie dotyczyła ogólnego pojęcia zdrowia, dlatego bardzo serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału doktorantów i młodych naukowców z różnych dyscyplin. W zależności od zgłoszeń harmonogram wydarzenia będzie układany tematycznie, aby ułatwić również bierny udział chętnym uczestnikom. Podczas konferencji będzie mogło odbyć się maksymalnie 14 prelekcji, każdy z uczestników czynnych będzie mieć 15 minut na wystąpienie. Następnie odbędzie się 30-minutowa dyskusja dotycząca omawianych zagadnień, w której będą mogli wziąć udział również uczestnicy bierni. Zarówno udział czynny jak i bierny jest darmowy. Za udział czynny będzie wydawany certyfikat. Organizator zastrzegł sobie prawo do wyboru zgłoszeń, kolejność zgłoszeń pozostaje bez wpływu na decyzję.

Na konferencję zapisać się można za pomocą strony internetowej. (zarówno uczestnictwo czynne jak i bierne)

W przypadku pytań dotyczących konferencji można się kontaktować pod adresem e-mail: paulina.malkowska@phd.usz.edu.pl

Konferencja odbywać się będzie za pośrednictwem platformy MS Teams.

Nabór zgłoszeń trwa do 17 kwietnia 2023 r., godz. 23:59.