IV Sympozjum Zofii Trojanowiczowej. Narodziny romantyzmu w Polsce i na świecie

Zakład Literatury Romantyzmu IFP UAM (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej) zaprasza na organizowane cyklicznie sympozjum poświęcone literaturze i kulturze romantyzmu. Wydarzenie odbędzie się w dniach 14-16 listopada 2022 r. w Collegium Maius.

„W dwusetną rocznicę opublikowania Ballad i romansów Adama Mickiewicza zamierzamy przyjrzeć się dynamice wyłaniania się romantyzmu nie tylko w Polsce, także w Europie i poza nią. Interesuje nas wielość kontekstów i dyskursów, w które był uwikłany od samego początku istnienia. W centrum naszej uwagi będzie współistnienie różnych nurtów myślenia, poetyk i światopoglądów towarzyszących narodzinom romantyzmu nie tylko w jego literackim wymiarze” – piszą organizatorzy.

Zaproszenie na konferencję, ze względu na jej interdyscyplinarny charakter, adresowane jest szeroko – do badaczy literatury, sztuki, filozofii, historii i innych dziedzin humanistycznych.

Język obrad: polski i angielski.

Opłata konferencyjna wynosi 400 zł i pokrywa koszty materiałów konferencyjnych, cateringu i część kosztów planowanej publikacji tomu zawierającego referaty zakwalifikowane do druku.

Więcej informacji dostępne na stronie internetowej.