Konkurs ICHB PAN na stanowisko specjalista biolog/bioinformatyk

Tematyka badawcza: zaangażowanie w realizację projektu „ECBiG – Europejskie Centrum Bioinformatyki i Genomiki – MOSAIC”, numer projektu POIR.04.02.00-00-D017/20 (projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020). W ramach projektu MOSAIC zostanie stworzona platforma badawcza umożliwiająca pozyskiwanie danych biomedycznych i klinicznych, ich standaryzację, integrację i analizę z wykorzystaniem algorytmów sztucznej inteligencji (AI) w celu generowania nowej wiedzy i narzędzi na potrzeby spersonalizowanej profilaktyki, diagnostyki i terapii medycznej. Platforma MOSAIC powstanie w oparciu o dwa modele chorób cywilizacyjnych, wybrane ze względu na uwarunkowania epidemiologiczno demograficzne, społeczne i ekonomiczne: choroby kardiologiczne i nowotworowe. Praca planowanej do zatrudnieniu osoby będzie koncentrowała się na analizie danych z sekwencjonowania nowej generacji (NGS) na platformach Illumina i PacBio, w szczególności z sekwencjonowania metylomu, jak również na analizach transkryptomicznych i epitranskryptomicznych. Więcej informacji o projekcie na stronie: www.mosaic.ichb.pl

Kierownik projektu: prof. dr hab. Marek Figlerowicz

Warunki, jakie powinien spełniać Kandydat:

Wymagania w zakresie wykształcenia: stopień magistra lub doktora w zakresie bioinformatyki, biotechnologii,
biologii, biochemii lub pokrewnych

Pozostałe wymagania:

  1. Doświadczenie w prowadzeniu analiz bioinformatycznych, w szczególności w zakresie analiz NGS
  2. Biegła znajomość języka programowania, np. Python lub R.
  3. Wysoka motywacja do pracy naukowej.
  4. Gotowość do przyjęcia odpowiedzialności za powierzone zadania.
  5. Zdolność do pracy samodzielnej oraz w zespole.
  6. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego.
  7. Doświadczenie w analizach danych epigenomicznych będzie dodatkowym atutem.