Konkurs na najciekawsze prace magisterskie i doktorskie związane z historią ruchu narodowego i katolicyzmu społecznego w Polsce

Ogłoszona została druga edycja konkursu na najciekawsze prace magisterskie i doktorskie związane z historią ruchu narodowego i katolicyzmu społecznego w Polsce. Konkurs jest realizowany dzięki wsparciu Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki”. Prace można nadsyłać do 8 grudnia 2021 r.

Celem konkursu jest promocja wysokiej jakości prac magisterskich oraz rozpraw doktorskich przez wyróżnienie i nagrodzenie ich autorów. Konkurs ma służyć także popularyzacji tematyki dziejów obozu narodowego i katolicyzmu społecznego w środowisku naukowym.

Konkurs skierowany jest do absolwentów dyscyplin humanistycznych, takich jak historia, historia sztuki, politologia, teologia, filozofia czy socjologia. Uczestnikami konkursu mogą być autorzy prac magisterskich i rozpraw doktorskich, które zostały obronione w Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 15 października 2020 do 15 listopada 2021 r. 

Tematyka prac powinna być związana z dziejami ruchu narodowego oraz katolicyzmu społecznego w Polsce. Prace będą oceniane pod kątem ich innowacyjności, konstrukcji, precyzyjności w określeniu problemu badawczego, a także charakterystyki doboru i wykorzystania źródeł. Istotnym elementem oceny będzie również potencjał pracy do jej ewentualnej publikacji.

Laureaci w kategorii prac magisterskich mogą liczyć na 20 tys. zł – I miejsce, 15 tys. zł – II miejsce oraz 10 tys. zł – III miejsce. Za zajęcie I miejsca w kategorii rozpraw doktorskich zostanie przyznana nagroda w wysokości 30 tys. zł, za zajęcie drugiego miejsca – 25 tys. zł i 15 tys. zł za ostatnie miejsce na podium. 

Ponadto w obu kategoriach przewidziane są wyróżnienia. Ich zdobywcy mogą liczyć na odpowiednio dwa i pięć tysięcy złotych.

SZCZEGÓŁOWE INFROMACJE

Informacje pochodzą ze strony Ministerstwa Edukacji i Nauki.