Horyzont Innowacji – wyjątkowa konferencja NCBR

25 listopada odbędzie się konferencja Horyzont Innowacji – najważniejsze w tym roku wydarzenie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju organizowane w przededniu nowej perspektywy finansowej UE.

Konferencja NCBR „Horyzont Innowacji” to platforma wymiany idei, wiedzy i dobrych praktyk z obszaru tworzenia i wdrażania innowacji. To też miejsce do dyskusji o zwiększeniu polskiego udziału w europejskim programie Horyzont Europa oraz namysłu nad projektowaniem narzędzi wspierających innowacyjność w przededniu rozpoczęcia się nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej, programów: Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki i Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego, które są następcami programów Inteligentny Rozwój oraz Wiedza Edukacja Rozwój.

Konferencja odbędzie się 25 listopada w Warszawie.

Głównym źródłem wiedzy o wydarzeniu jest specjalnie uruchomiona strona , na której już teraz można znaleźć agendę i najważniejsze informacje o prelegentach. Na stronie dostępna będzie również otwarta transmisja online całej konferencji.

Informacje pochodzą ze strony Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.