Konkurs Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na najlepszą pracę licencjacką, magisterską oraz doktorską z zakresu ubezpieczeń społecznych

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które w okresie między 1 stycznia 2018 r. a 30 czerwca 2021 r. obroniły pracę licencjacką, magisterską lub doktorską na polskiej uczelni w dowolnej dyscyplinie naukowej.

Wymagania dotyczące prac
  1. Temat pracy powinien bezpośrednio dotyczyć ubezpieczeń społecznych.
  2. Wymaganym językiem pracy jest język polski.
  3. Pracę do konkursu można zgłosić tylko raz.
Nagrody

Laureaci konkursu oraz ich promotorzy otrzymają nagrodę finansową, a prace zostaną opublikowane nakładem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Najważniejsze terminy
  • 30 września 2021 r. – zgłoszenie prac do konkursu,
  • grudzień 2021 r. – ogłoszenie laureatów,
  • 30 czerwca 2022 r. – publikacja nagrodzonych prac.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Informacje pochodzą ze strony internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.