Kształcenie w szkole doktorskiej – webinar dla doktorantów

Podczas webinaru przedstawione zostaną poszczególne zagadnienia dotyczące odbywania kształcenia w szkole doktorskiej. Uczestnicy webinaru zostaną wyposażeni w wiedzę dot. przepisów regulujących poszczególne aspekty kształcenia, a także ich praw i obowiązków związanych z tym kształceniem.
Szkolenie ma charakter praktyczny, kładzie nacisk na omówienie i rozwiązanie konkretnych zagadnień. W toku szkolenia przewidziany jest czas na pytania od uczestników.
Szkolenie kierowane jest przede wszystkim do doktorantów odbywających kształcenie w szkołach doktorskich oraz do osób zamierzających ubiegać się o przyjęcie do szkoły doktorskiej.
Szczegółowe informacje, w tym program szkolenia i zapisy, są dostępne na stronie internetowej:
https://www.prawo-edukacyjne.pl/szkolenie/ksztalcenie-szkola-doktorska/?fbclid=IwAR3Dye2uy-KeGPQ15ysbcveKuszfb6-3dvxgRKIJLo_aaYq5hNFbnx2kzxI