Nabór wniosków do programu STER został otwarty

Tegoroczna edycja programu skierowana jest do polskich instytucji, które prowadzą szkoły doktorskie, a także mają doświadczenie w przyjmowaniu cudzoziemców na studia doktoranckie lub w ich kształceniu oraz uczestniczą w programach międzynarodowej wymiany doktorantów.

– Program STER jest doskonałym narzędziem, nie tylko do wypracowania mechanizmów większego zaangażowania studentów i kadry międzynarodowej, ale również silną dźwignią doskonalenia jakości kształcenia w szkole doktorskiej, w oparciu o najlepsze rozwiązania międzynarodowe – mówi o zaletach programu dr inż. Dorota Piotrowska, prof. PŁ, Dyrektor Centrum Współpracy Międzynarodowej CWM Politechnika Łódzka. Politechnika Łódzka jest beneficjentem zeszłorocznego naboru do programu STER Umiędzynarodowienie Szkół Doktorskich.

Najważniejszym celem programu jest systemowe wsparcie umiędzynarodowienia szkół doktorskich m.in. w zakresie podniesienia jakości kształcenia i prowadzonych badań naukowych, zwiększenia mobilności międzynarodowej doktorantów i kadry dydaktycznej, pozyskanie doktorantów i promotorów z zagranicy oraz rozwijania działań związanych z tzw. umiędzynarodowieniem w domu.

Dofinansowanie Projektu ze środków NAWA może wynieść maksymalnie 2 000 000 zł. Wartość projektu powiększana jest o finansowy wkład własny wnioskodawcy, który nie może być niższy niż 10% wartości kwoty, o którą wnioskodawca aplikuje w Agencji. Całkowita alokacja na nabór wynosi 20 000 000,00 zł

Nabór wniosków do programu będzie prowadzony do 30 czerwca  2021 r., w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego NAWA.

Ogłoszenie o naborze do tegorocznej edycji programu oraz pozostałe dokumenty

Artykuł pochodzi ze strony NAWA.