Nowy program MEiN – „Rozwój czasopism naukowych”

Ruszył nabór wniosków do nowego programu MEiN „Rozwój czasopism naukowych”. W ramach tej inicjatywy krajowi wydawcy czasopism naukowych mogą uzyskać do 120 tys. zł wsparcia finansowego m.in. na działania zmierzające do podniesienia poziomu praktyk wydawniczych i edytorskich, co pozwoli na zachowanie światowych standardów i obecność w międzynarodowym obiegu naukowym.

Wysokość dofinansowania

  • Maksymalna wysokość dofinansowania na pokrycie kosztów kwalifikowanych projektu wynosi do 120 tys. zł − w przypadku czasopisma ujętego w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych oraz międzynarodowej bazie czasopism naukowych: Scopus, Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index lub Arts&Humanities Citation Index. Przy czym w pierwszym roku finansowania wsparcie finansowe nie może wynieść więcej niż 60 tys. zł.
  • W przypadku czasopism niespełniających powyższych warunków maksymalna wielkość dofinansowania wynosi do 80 tys. zł, przy czym w pierwszym roku finansowania nie więcej niż 40 tys. zł.

Kiedy można złożyć wniosek

Wnioski o dofinansowanie można składać od 6 września do 5 listopada 2021 r. do godziny 16.00, w Zintegrowanym Systemie Usług dla Nauki − Obsługa Strumieni Finansowania (OSF) na stronie https://osf.opi.org.pl.

Warunki udziału w naborze

Szczegółowe informacje dotyczące warunków i zasad uczestnictwa w programie znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z 3 sierpnia 2021 r. w sprawie programu „Rozwój czasopism naukowych”.

Informacje pochodzą ze strony Ministerstwa Edukacji i Nauki.