Wspólne projekty badawcze między Polską a Ukrainą – otwarty nabór wniosków

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej zapraszam do składania wniosków na wspólne projekty badawcze pomiędzy Polską a Ukrainą w ramach wymiany bilateralnej naukowców. 

Wnioski dotyczące wspólnego projektu muszą być złożone jednocześnie przez partnerów z Ukrainy do Ministerstwa Edukacji i Nauki Ukrainy oraz przez polskich partnerów do NAWA. Nabór trwa do 28 października 2021 roku. 

Szczegółowe informacje oraz dokumenty dostępne są tutaj

Celem konkursów jest wsparcie mobilności naukowców w realizacji projektów badawczych, uzgodnionych i prowadzonych wspólnie przez partnerów z krajów partnerskich. 

Projekty mogą dotyczyć wszystkich dziedzin nauki, natomiast charakter priorytetowy będą miały następujące obszary:

  • komputerowe i nowe technologie produkcyjne (laserowe, precyzyjne, mechatroniczne, robotyczne, plazmowe, optoelektroniczne, czujnikowe itp.);
  • zarządzanie energią i efektywność energetyczna;
  • ekologia i zarządzanie środowiskiem;
  • nauki przyrodnicze, nowe technologie, zdrowie i zapobieganie najczęstszym chorobom, biotechnologia, bioinżynieria i genetyka;
  • nowe substancje i materiały;
  • nauki społeczne i humanistyczne;
  • technologie obronne.

Informacje pochodzą ze strony Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.