Planowany harmonogram konkursów NCN w 2021 roku

Opublikowany został planowany harmonogram przeprowadzania konkursów przez Narodowe Centrum Nauki w roku 2021. Szczegółowe informacje na temat warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia poszczególnych konkursów zostaną umieszczone na stronie NCN po zatwierdzeniu odpowiednimi uchwałami Rady Narodowego Centrum Nauki.

Preludium 20 – konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby, które nie posiadają stopnia naukowego doktora.

Rozpoczęcie naboru wniosków – 15 marca 2021

Zakończenie naboru wniosków – 15 czerwca 2021

Rozstrzygnięcie konkursu (najpóźniej) – grudzień 2021

PRELUDIUM BIS 3 – konkurs na projekty badawcze realizowane przez doktorantów w szkołach doktorskich.

Rozpoczęcie naboru wniosków – 15 września 2021

Zakończenie naboru wniosków – 15 grudnia 2021

Rozstrzygnięcie konkursu (najpóźniej) – czerwiec 2022

Pełna lista konkursów.

Informacje pochodzą ze strony Narodowego Centrum Nauki.