Studencki Nobel 2021 – najlepsi studenci wyróżnieni

Studencki Nobel to cykliczny konkurs organizowany przez Niezależne Zrzeszenie Studentów, którego celem jest wyróżnienie studentów o wybitnych osiągnięciach na różnych polach-zarówno naukowych, artystycznych jak i społecznych. Jest jedynym ogólnopolskim konkursem stypendialnym w pełni tworzonym przez organizację studencką. Wpisując się w powszechne dziś trendy innowacyjności i związanego z nimi inwestowania w kapitał ludzki, ma umożliwić wyróżniającym się młodym ludziom wykorzystanie ich osiągnięć do zaistnienia w świecie nauki i biznesu.

Nagrody w następujących kategoriach otrzymali:

  • Dziennikarstwo i literatura

Antonina Tosiek – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, II rok studiów magisterskich, filologia polska, specjalność: kuratorstwo literatury

  • Nauki techniczne

Justyna Pelc – Politechnika Wrocławska, Wydział Informatyki i Zarządzania

  • Nauki ekonomiczne

Szymon Jarosz – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

  • Medycyna i farmacja

Wojciech Szlasa – Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

  • Nauki przyrodnicze i energetyka

Kacper Prokop – Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii. Chemia Medyczna

  • Nauki społeczne

Michał Wiktor Gębicki – Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Działalność społeczna

Julia Orłowska – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

  • Sztuka

Katarzyna Nachman – Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Fizyka i astronomia

Jan Chojnacki – Uniwersytet Warszawski

Serdecznie gratulujemy!

Informacje pochodzą ze strony Ministerstwa Nauki i Edukacji oraz Studenckiego Nobla.