Stypendia Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2021/2022

Stypendium ministra może otrzymać student wykazujący się znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami lub znaczącymi osiągnięciami sportowymi. We wniosku można przedstawić wyłącznie osiągnięcia uzyskane do dnia 30 września 2021 r. Stypendium jest przyznawane na rok akademicki. Maksymalna wysokość stypendium wynosi 17.000 zł.  Wysokość stypendium zostanie ustalona w decyzji w sprawie przyznania stypendium.

Wniosek o przyznanie stypendium składa się w terminie od dnia 1 października do dnia 25 października 2021 r. Wnioskodawcą stypendium ministra jest wyłącznie rektor uczelni. Sposób przedstawiania rektorowi swoich kandydatur przez studentów powinien zostać określony samodzielnie przez uczelnię.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Informacje pochodzą ze strony MEiN.