Witamy na portalu eDoktorant!

Koleżanki i Koledzy,

oddajemy do Waszej dyspozycji pierwszy w Polsce portal tworzony przez doktorantów dla doktorantów i studentów ostatnich lat studiów. Platforma naukowa posłuży jako narzędzie wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy nami – pasjonatami nauki.

Podstawowym założeniem projektu jest stworzenie przestrzeni, gdzie osoby zainteresowane karierą naukową mogą znaleźć wszystkie niezbędne informacje o konferencjach naukowych, konkursach grantowych, szkoleniach oraz stażach naukowych. Bardzo istotna jest również kwestia wymiany poglądów pomiędzy nami. Platforma pozwala na wyszukiwanie osób o konkretnym profilu naukowym, umożliwiając stworzenie interdyscyplinarnych zespołów badawczych.

Zachęcamy do zapoznania się ze strukturą naszego portalu oraz aktywnego korzystania z dostępnych aktualności.

Projekt eDoktorant jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach zadania publicznego Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego w 2020 roku.

Z doktoranckim pozdrowieniem