XVII Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie

XVII Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie (XVII KSD) odbędzie się w dniach
6-7 czerwca 2024 roku na Wydziale Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Wydarzenie jest skierowane do doktorantów, młodych doktorów oraz przedstawicieli
świata nauki reprezentujących wszystkie uczelnie wyższe i jednostki PAN z całej Polski.
XVII KSD ma charakter interdyscyplinarny i kierowane jest do młodych adeptów nauki
realizujących swoje badania w zakresie chemii, fizyki i nauk technicznych, farmacji,
medycyny, biologii i nauk przyrodniczych. Podczas Seminarium uczestnicy prezentują
wyniki w formie komunikatu ustnego lub posteru na trzech równolegle trwających
sekcjach: nauk chemicznych, biologiczno-medycznych i techniczno-fizycznych. Wszystkie
wystąpienia są oceniane przez specjalistów z danej dyscypliny, którymi są pracownicy
naukowi wydziałów naszego Uniwersytetu oraz innych szkól wyższych. Najlepsze
wystąpienia ustne oraz postery są nagradzane przez komisje oceniające dane dziedziny
wiedzy. Dzięki temu spotkaniu naukowcy nie tylko mogą zaprezentować wyniki badań
własnych i zapoznać się z tematyką badawczą kolegów, ale także jest to wyjątkowa okazja
do wymiany pomysłów, wspólnych dyskusji i nawiązania współpracy międzyuczelnianej.
Szczegółowe informacje dotyczące KSD znajdują się na stronie internetowej.