Granty na międzynarodowe projekty badawcze. NCN koordynatorem nowego programu CHANSE w obszarze nauk humanistycznych i społecznych

Od początku przyszłego roku zostanie uruchomiony programu CHANSE (Collaboration of Humanities and Social Sciences in Europe), którego celem jest finansowanie badań naukowych w obszarze nauk humanistycznych i społecznych. Koordynowany przez NCN program będzie realizowany przez 27 instytucji finansujących badania naukowe z 24 krajów europejskich.

Konsorcjum CHANSE pozyskało grant w wysokości 10 mln EUR pochodzący z Programu Ramowego UE Horyzont 2020. Głównym celem programu CHANSE jest ogłoszenie konkursu na międzynarodowe projekty badawcze pt. Transformations: Social and cultural dynamics in the digital age. Budżet konkursu wyniesie 36 mln euro, z czego 26 mln pochodzi z budżetów krajowych instytucji finansujących, pozostałą część stanowi dofinansowanie UEPierwsze informacje o tematyce konkursu, który zostanie ogłoszony na początku 2021 r., już wkrótce pojawią się na stronie NCN.

Program CHANSE powstał w wyniku współpracy sieci HERA i NORFACE, wspierających badania naukowe w obszarze, odpowiednio, humanistyki i nauk społecznych. Celem CHANSE jest finansowanie wysokiej jakości międzynarodowych projektów badawczych oraz inspirowanie współpracy między naukowcami a różnymi grupami interesariuszy, takimi jak: organizacje pozarządowe, instytucje kultury, prawodawcy, decydenci, szkoły itp.

Informacja pochodzi ze strony NCN.