Konkurs Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na najlepszą pracę licencjacką, magisterską oraz doktorską z zakresu ubezpieczeń społecznych

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które w okresie między 1 stycznia 2018 r. a 30 czerwca 2021 r. obroniły pracę licencjacką, magisterską lub doktorską na polskiej uczelni w dowolnej dyscyplinie naukowej.

Wymagania dotyczące prac:
  1. Temat pracy powinien bezpośrednio dotyczyć ubezpieczeń społecznych.
  2. Wymaganym językiem pracy jest język polski.
  3. Pracę do konkursu można zgłosić tylko raz.

Laureaci konkursu oraz ich promotorzy otrzymają nagrodę finansową, a prace zostaną opublikowane nakładem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Terminy:

  • 30 września 2021 r. – zgłoszenie prac do konkursu,
  • grudzień 2021 r. – ogłoszenie laureatów,
  • 30 czerwca 2022 r. – publikacja nagrodzonych prac.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Informacje pochodzą ze strony Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.