Nagrody Prezesa Rady Ministrów za działalność naukową, wdrożeniową lub artystyczną

Opublikowana została lista laureatów nagrody Prezesa Rady Ministrów w roku 2020. W kategorii wyróżniająca się rozprawa doktorska nagrodzono 25 osób.

Łącznie wyróżniono ponad 40 naukowców w następujących kategoriach:

1) wyróżniająca się rozprawa doktorska,

2) wysoko ocenione osiągnięcia naukowe będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego oraz

3) osiągnięcie w zakresie działalności naukowej, w tym twórczości artystycznej lub działalności wdrożeniowej.

Pełna lista laureatów znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!