Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłosiło nową listę grantów

Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłosiło nową listę konkursów grantowych. Naukowcy ubiegać się mogą o uzyskanie dofinansowania w ramach konkursów: OPUS 20 (w tym w LAP), BEETHOVEN CLASSIC 4, SONATA 16 i PRELUDIUM BIS 2.

Celem konkursu PRELUDIUM BIS jest wsparcie szkół doktorskich w kształceniu doktorantów i finansowanie realizowanych przez nich projektów badawczych pod opieką promotorów będących kierownikami tych projektów.

Konkurs OPUS 20 (w tym w LAP) skierowany jest do naukowców niezależnie od etapu kariery naukowej, którzy planują realizację projektów badawczych, w tym również w ramach współpracy Lead Agency Procedure z zagranicznymi zespołami badawczymi, w ramach której NCN będzie pełnił rolę agencji wiodącej.

Konkurs SONATA 16 przeznaczony jest dla naukowców, którzy uzyskali stopień doktora w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

Konkurs BEETHOVEN CLASSIC 4 jest skierowany do polskich zespołów badawczych, które wspólnie z zespołem niemieckim wystąpią z wnioskiem o finansowanie projektu badawczego.

Szczegółowe informacje o wskazanych konkursach dostępne są w zakładce GRANTY oraz na stronie internetowej Narodowego Centrum Nauki (https://www.ncn.gov.pl/).