„Solidarni ze studentami” – inauguracja wspólnego działania NAWA i KRASP

Prawie 900 studentów z Białorusi otrzymało stypendia NAWA na kształcenie się na polskich uczelniach w ramach działania wspierającego Białorusinów „Solidarni ze studentami”. Działanie to jest częścią rządowej inicjatywy „Solidarni z Białorusią”.

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) oraz Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) wyłoniły stypendystów działania „Solidarni ze studentami”. Prawie 900 obywateli Białorusi będzie kształciło się na 73 polskich uczelniach ze wsparciem stypendiami NAWA.

Budżet działania „Solidarni ze studentami” to ok. 11 mln zł. Studenci otrzymywać będą comiesięczne stypendium, płatne przez okres maksymalnie 10 miesięcy w roku akademickim 2020/2021. Wysokość stypendium uzależniona jest od cyklu studiów, na którym kształci się stypendysta i wynosi 1250 zł (studenci studiów I stopnia i jednolitych studiów magisterskich) i 1500 zł (studenci studiów II stopnia).

Stypendyści studiujący na uczelniach publicznych decyzją dyrektora NAWA otrzymają również zwolnienie z opłat za kształcenie.

Dowiedz się więcej.

Informacja pochodzi ze strony Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.