Studenci zaliczą zajęcia, pracując na rzecz walki z koronawirusem

30 października 2020 r. weszło w życie rozporządzenie o zmianie rozporządzenia w sprawie studiów. Uczelnie mają teraz możliwość wprowadzenia zmian w programach studiów – w taki sposób, by chętni studenci mogli uzyskać zaliczenie określonych zajęć, w tym praktyk zawodowych, pracując w podmiotach zaangażowanych w zwalczanie zakażenia koronawirusem.

Wprowadzona szczególna regulacja ma na celu zwiększenie wsparcia przez studentów różnych kierunków studiów dla podmiotów leczniczych i służb sanitarno-epidemiologicznych w walce z epidemią COVID-19, jak też zachęcenie do podejmowania takich działań.

Szczegółowe informacje

Źrodło: https://www.gov.pl/web/nauka/wiadomosci