Stypendia NAWA dla studentów, naukowców i nauczycieli – „Solidarni z Białorusią”

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej wraz z Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) będzie realizowała na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego trzy działania wspierające Białorusinów: „Solidarni ze studentami”, „Solidarni z naukowcami” oraz „Solidarni z nauczycielami”.

W ramach realizacji działania pn. „Solidarni ze studentami” 150 osób otrzyma stypendia na rok akademicki 2020/2021. Przeznaczono również środki dla 25 naukowców z Białorusi. Przewidziane dla nich zostały stypendia na prowadzenie badań naukowych na polskich uczelniach i w instytutach badawczo-naukowych.

Szczegółowe informacje:

https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/solidarni-z-bialorusia-stypendia-nawa-dla-studentow-naukowcow-i-nauczycieli